Ali Hatami

ali hatami - Ali Hatami

B1 مناسب برای فارسی آموزان سطح

روز بیست و سه مرداد، چهارده آگوست، زادروزِعَلی حَاتمی یکی از مشهورترین فیلمسازانِ ایرانی است. اما این فیلمساز در خارج از ایران خیلی مَشهور نیست. چرا؟ شاید چون سینمایَش به تاریخِ مُعاصِر و فَرهَنگِ کوچه و بازارِ ایران مربوط است و هیچکدام از آثارِ این فیلمسازِ ایرانی به جَشنواره هایِ جَهانی فرستاده نشده است.

(Farsi Level: B1)

August 14 is the birthday of Ali Hâtami, a famous Iranian film director. He is not famous abroad since his Cinema mainly focuses on Iran’s contemporary history and folkloric culture. Moreover, none of his films are sent to international film festivals.

علی حاتمی در سالِ 1323 در تهران به دُنیا آمد. پدرش صَفحه آرایِ کتاب و مادرش خانه دار بود. در نوجوانی به هُنَرستانِ تهران رفت و شروع به نوشتنِ نَمایشنامه برای تئاتر کرد. در بیست سالگی شُروع به کارگردانیِ تئاتر کرد و در همان سال فیلمی از مُوَفق ترین نَمایشنامه اش ساخت: «حَسَن کَچل».

Ali Hatami was born on 1944 in Tehran. His father was a bookbinder, and his mother was a housewife. Hatami was an adolescent when he entered an art school in Tehran and started playwriting. At age 20, he began his career as a director and made a movie of the best play he had written, named “Hasan Kachal.”

«حَسن کچل» اولین درامِ موزیکالِ سینمایِ ایران است. با این حال، شَباهتِ زیادی به ژانرِ موزیکال در هالیوود ندارد. چون حاتمی از امکاناتِ ادبیات و شعر فارسی برای موزیکال شدنِ این اثر استفاده کرد، نه اُلگوهایِ هالیوودی. فیلم های بعدی او هم به مسائلِ فرهنگی و تاریخیِ ایران در دورانِ پهلوی و قاجار مربوط بودند.

“Hasan Kachal” was the first Iranian musical drama that was not similar to those of Hollywood musicals. Hatami exploited Persian literature and poetry to make this musical, avoiding the Hollywood norms. His other movies also have cultural and historical themes related to Qajar and Pahlavi dynasties.

در اوایل دهه­ ی 1350 او فیلمساز پرکاری شده بود و «خواستگار» را به عنوان اولین فیلمِ ابزورد در سینمای ایران ساخت. فیلم موزیکالی که روایتش شبیهِ داستان هایِ هزار و یک شب است. این فیلم درباره یِ معلم عاشقی است که سال های زیادی می خواهد با دخترِ صاحِبخانه اش اِزدواج کند.

In the early seventies, he was a prolific and studious filmmaker. In 1972, he directed “Khâstegâr,” the first Iranian absurd movie. The plot of this musical movie is similar to “One Thousand and One Nights” stories. The film narrates a teacher’s love for his landlord’s daughter and his attempts to marry her.

اما موفق ترین فیلم علی حاتمی پیش از انقلاب ایران «سوته دلان» است. تماشاگران، به خاطرِ زبانِ شاعرانه و تأثیر گُذارِ حاتمی در فیلم سوته دلان، به او لقبِ «سَعدیِ سینمایِ ایران» داده اند. فیلم، داستانِ عشق یک مردِ کم توانِ ذهنی به یک زن بدکاره را روایت می کند. در این فیلم، بازیگرهای مشهوری مانندِ جَمشید مَشایِخی، بِهروز وُثوقی و شُهره آغداشلو بازی کردند.

Sute(h) Delan” was Hatami’s most successful movie before Iran’s Islamic Revolution. The audiences of this film nicknamed Hatami “the Sadi of Iran’s Cinema” because of the poetic language and images he used in this movie. “Sute(h) Delân” narrates the story of a dump man who is in love with a prostitute. In this movie, famous actors and actresses such as Jamshid Mashayekhi, Behrouz Vossoughi, and Shohreh Aghdashloo played.

بعد از انقلاب ایران، عَلی حاتَمی فیلمنامه های زیادی درباره ی دورانِ مَشروطه نوشت. او در کارش بسیار سَخت گیر و دَقیق بود، به طوری که بیشتر از ده بار فیلمنامه ی سِریالِ «هَزاردَستان» را بازنویسی کرد. حاتمی در زمانِ ساختِ فیلم هایش مُتِوَجِه شد که نمی تواند از مکان هایِ واقعی برای نشان دادنِ فَضایِ قَدیم استفاده کند. به همین دلیل، نُخُستین شَهرکِ سینماییِ در تهران را ساخت. فیلم ها و سِریال های مهمی تا امروز در این شَهرک ساخته شده است.

After the revolution in Iran, Hatami’s main focus in screenwriting was “Iran’s constitutional revolution.” He was very strict and meticulous in his works. For instance, he changed “Hezardastân’s” draft more than ten times. He also noticed that the buildings and streets of Tehran could not reflect the old atmosphere of the city. Therefore, he established the first cinema town in Iran, where many series and movies were filmed.

«حاجی واشَنگتُن»، «کَمال اُلمُلک»، «جَعفَرخانِ از فَرَنگ بَرگشته»، «دِلشُدگان» و «مادر»، آثارِ بَعدیِ عَلی حاتَمی در سینمایِ ایران هستند. حاتمی تَوجَهِ خاصی به زبان و فَرهَنگِ کوچه و بازارِ مردم تهران و موسیقی سُنَتی ایرانی داشت. گفتگوهایِ فیلم هایش پُر از ضَربُ المَثَل و اِصطِلاحاتِ کوچه و بازاری است و تَماشایِ آثار حاتمی، برای فارسی آموزان دوره یِ پیشرفته بسیار آموزنده است.

Hatami directed many other films and series, including “Hajji Washington (1982), Kamalolmolk (1984), Jafar khan az farang Bargashteh (1984), Mother (1991), and Del Shodegan (1992).” His films are replete with proverbs, idioms, and sayings since he was interested in folklore culture and traditional music.  Therefore, watching his works can be helpful for advanced-level Farsi learners to learn the more authentic language of the Tehrani people.

علی حاتمی، در 52 سالگی بر اَثرِ سَرَطان در تهران دَرگُذشت. او در حالِ نوشتنِ چند فیلمنامه و ساختنِ فیلمی درباره یِ زندگیِ غُلامرضا تَختی، کشتی گیرِ مَشهورِ ایرانی بود که مُتأسِفانه ناتمام ماند.

Hatami passed away at the age of 52 because of cancer. Therefore, some of his works, such as his last film about Gholamreza Takhti, remained incomplete.

زبانِ فارسی در گفتگوهایِ فیلم هایِ حاتمی گاهی دُشوار است، ولی تَصاویر به شکل ساده ای داستانِ فیلم را می گویند و بینَنده می تواند داستانِ فیلم را بِفَهمَد. به همین دلیل ما تماشایِ آثارِ این هنرمندِ ایرانی را به تمام زبان آموزانی که به فرهنگِ ایرانی علاقه دارند، پیشنهاد می کنیم.

Although the language of Hatami’s films is sometimes complicated, the scenes and actions tell the stories. So, our Farsi teachers at Farsimonde suggest watching them to Farsi learners interested in Iran’s culture and history.

Why to learn Farsi ..? To help you learn Farsi, our experienced Online Farsi tutors in FarsiMonde provide you with the best online Farsi classes and offer you the best Farsi learning methods.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept